UPO Pensioengerechtigden

Pensioenuitvoerders moeten pensioengerechtigden vanaf 2017 jaarlijks informatie verstrekken in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht.

Met het door de Pensioenfederatie en het Verbond ontwikkelde 'Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden 2017' voldoen pensioenuitvoerders aan deze wettelijke verplichting.

2018

- UPO Pensioengerechtigden (model 5)
- UPO Arbeidsongeschiktheidspensioen (inkomensverzekeraars)
- Handleiding 2018

Terug