Over UPO

Eind 2005 hebben de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB), de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) en het Verbond van Verzekeraars aan de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het eerste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) aangeboden. In 2007 werd die eerste versie van het UPO aangepast, omdat de Pensioenwet daartoe noopte. Daarmee werd het UPO voor actieve deelnemers wettelijk verankerd. In april 2008 werden het UPO einde deelneming en het UPO voor gewezen deelnemers aan de leden en aangesloten van de koepels aangeboden. In samenspraak met de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB) is inmiddels een UPO voor beroepspensioenregelingen ontwikkeld. En verder is een UPO voor inkomensverzekeraars ontwikkeld. Al deze UPO-modellen met toelichtingen en handleidingen treft u aan op deze gezamenlijke website van de Pensioenfederatie (waarin sinds eind 2010 VB, OPF en UvB zijn verenigd) en het Verbond van Verzekeraars.