UPO modellen 2018 gepubliceerd
25-10-2017

Demissionair staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 oktober 2017 de modellen voor het UPO 2018 officieel vastgesteld. Aansluitend hierop hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie vandaag op deze website de UPO-modellen 2018 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd.

Eén wijziging
De modellen voor het UPO 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte van de modellen voor het UPO 2017, op één punt na:

1. Toevoeging van een disclaimer op de UPO-modellen 2018. Er is op verzoek van pensioenuitvoerders een voorbeeldtekst voor een disclaimer opgenomen die uitvoerder kunnen gebruiken.

Verduidelijkingen in de handleiding
Naast deze wijziging in de UPO-modellen voor 2018 is in de handleiding voor 2018 de uitleg voor het gebruik van de modellen op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen hebben geen effect op de inhoud van de modellen zelf en zijn opgenomen ter verduidelijking. De verduidelijkingen zijn veelal opgesteld op basis van vragen van pensioenuitvoerders.

Hier vindt u de UPO modellen voor actieven en gewezen deelnemers.
Hier vindt u het UPO pensioengerechtigden.
Hier vindt u het UPO voor ex-partners.