Wijziging UPO model 2017 premieovereenkomsten
28-11-2016

Het UPO-model voor premieovereenkomsten is op twee onderdelen gewijzigd. Hierdoor krijgen deelnemers een realistischer beeld van hun huidige pensioenopbouw en van wat ze aan pensioen kunnen verwachten. De Pensioenfederatie en het Verbond verwachten van pensioenuitvoerders dat ze de wijzigingen overnemen op het UPO 2017. 

Wijziging een: opnemen garantierendementen of -kapitalen
De eerste wijziging houdt in dat pensioenuitvoerders geacht worden een (algemene) tekst over garantierendementen of garantiekapitalen op het UPO op te nemen. Daardoor worden deelnemers nog beter geïnformeerd over hun pensioenproduct en zullen ze beter in staat zijn een financiële planning te maken voor hun pensionering. In het UPO-model (model 3) is hiervoor onderstaande voorbeeldtekst opgenomen. Waar mogelijk mogen ook concrete garantiebedragen worden opgenomen:
 
<Let op: In uw pensioenregeling is een garantieregeling van toepassing. Bij bovenstaande bedragen is <wel> <geen> rekening gehouden met uw garanties. Op <link naar mijnomgeving of website> vindt u meer informatie over de garantieregeling>.

Wijziging twee: berekening bedragen
De tweede wijziging gaat over hoe de UPO-bedragen worden berekend. Om teleurstellingen bij deelnemers te voorkomen is het van belang dat de uitgangspunten van de UPO-bedragen overeenkomen met de uitgangspunten die bij pensioenaankoop worden gebruikt, bijvoorbeeld als het gaat om kosteninhoudingen. Dit principe is verduidelijkt in de handleiding:

In het UPO 2017 worden de pensioenindicaties berekend op basis van een bruto voorbeeldrendement van 4% en de maatschappijtarieven inclusief de eigen maatschappijrentes en alle tariefgrondslagen (inclusief kosten)  zoals deze worden gehanteerd op de peildatum van het UPO voor de aankoop van een direct ingaand pensioen.