IORP-richtlijn en UPO: te verwachten pensioen, kosten en premie
25-10-2016

Momenteel wordt gewerkt aan een vertaling van de herziene IORP-richtlijn. Na stemming in het Europees Parlement later dit jaar zal de richtlijn naar verwachting eind 2016 in werking treden. Vervolgens krijgen de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. De verwachting is dat de richtlijn pas in 2019/2020 gevolgen zal hebben voor het UPO.

Er is nog discussie gaande over hoe de richtlijn vertaald en geïnterpreteerd moet worden. Volgens de eerste vertaling lijkt het erop dat het UPO extra elementen moet gaan bevatten: sommige daarvan staan nu al op Pensioen 1-2-3 of horen eventueel thuis in een pensioenplanner. Het gaat dan om de drie scenario’s van te bereiken pensioen (sinds dit jaar geen verplicht element meer op het UPO), om kosten en om hoogte van de premie.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het wenselijk dat de bepalingen van de richtlijn zo worden geïmplementeerd dat deze aansluiten op de Nederlandse situatie, waar gekozen is voor gelaagde informatieverstrekking. In overleg met het ministerie van SZW en de AFM wordt bekeken of dit mogelijk is.

De UPO-modellen 2017 – ingekort en volgens de beeldtaal van Pensioen 1-2-3 opgesteld – zijn medio september gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door SZW.

Ailecek Saskiniz Izle Arif V 216 Izle �l�ml� D�nya Izle D�md�z Adam Izle �� Harfliler BEDDUA Izle OCEAN�S 8 Izle Tam Cam Efsanesi Izle Patronlara Tuzak izle Dua Et Kardesiz Izle Los Angeles�ta Gizli G�rev izle insanciklar izle karanlik sir izle c�ce dedektif serlok izle Phoenix�te Unutulan izle inanilmaz aile 2 izle