Welkom

Welkom op de UPO-website van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Pensioenuitvoerders moeten deelnemers van adequate informatie voorzien over hun pensioenregelingen. De pensioenkoepels hebben daartoe UPO-modellen ontwikkeld. Op deze website treft u alle beschikbare UPO-modellen en een handleiding aan.


Voor wie is de UPO-website bedoeld?

Met deze website verwachten de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars pensioenuitvoerders en hun adviseurs van dienst te zijn bij het concretiseren van hun informatieverplichtingen. Leden en aangeslotenen kunnen zich met vragen over de website of de documenten wenden tot de koepel waarbij zij zijn aangesloten.

De website is niet bedoeld voor consumenten. Voor pensioeninformatie kunnen consumenten terecht bij hun pensioenuitvoerder of adviseur, dan wel op www.pensioenkijker.nl of www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 
UPO-nieuws

8-12-2016
Op donderdag 8 december heeft staatssecretaris Klijnsma de UPO 2017 modellen definitief vastgesteld.

28-11-2016
Het UPO-model voor premieovereenkomsten is op twee onderdelen gewijzigd. Deelnemers krijgen onder meer een realistischer beeld van hun huidige pensioenopbouw.

25-10-2016
De verwachting is dat de richtlijn pas in 2019/2020 gevolgen zal hebben voor het UPO. Er is nog discussie gaande over hoe de richtlijn vertaald en geïnterpreteerd moet worden.
Toon alle berichten

Actuele UPO-modellen

Wanneer u op een van onderstaande buttons klikt, ziet u de actuele UPO-modellen. 


Actieven en gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden
Ex-partner
Einde deelneming
Iconen
Archief

Veelgestelde vragen

Pensioenuitvoerders kunnen hun vragen over de UPO-modellen 2017 richten aan hun koepelorganisatie: de Pensioenfederatie of het Verbond van Verzekeraars. De koepels verzamelen de vragen en publiceren over enige tijd een document met Q&A's.

Deelnemers aan een pensioenregeling kunnen met vragen terecht bij hun pensioenuitvoerder.