UPO Ex-partner

Pensioenuitvoerders moeten deelnemers periodiek informatie verstrekken in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht. Met het door de Pensioenfederatie en het Verbond ontwikkelde Uniform Pensioenoverzicht voor ex-partners voldoen pensioenuitvoerders aan deze wettelijke verplichting.

In het archief staan eerdere documenten. UPO Ex-partner is voor het eerst verschenen in 2012.

2018

- UPO Ex-partner (model 4)
- Handleiding 2018

 

Terug