UPO Einde deelneming (geen wettelijk verplicht UPO)

Een pensioenuitvoerder moet de deelnemer bij beëindiging van de deelneming onder andere informeren over zijn opgebouwde pensioenaanspraken. Het is niet wettelijk verplicht dit in de vorm van het UPO te doen.

UPO-modellen van voorgaande jaren staan in het archief

 

Terug