UPO Actieven en gewezen deelnemers

Een pensioenuitvoerder moet deelnemers periodiek informatie verstrekken in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht. Met het door de Pensioenfederatie en het Verbond ontwikkelde Uniform Pensioenoverzicht voor actieve en gewezen deelnemers voldoen pensioenuitvoerders aan deze wettelijke verplichting.


2018

Uitkeringsovereenkomst en premieovereenkomst (model 1)

- Kapitaal- en premieovereenkomst (model 2)

- Premieovereenkomst (model 3)

- Uw overzicht arbeidsongeschiktheid (inkomensverzekeraars)

Handleiding 2018

 

Terug