Welkom

Welkom op de UPO-website van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten deelnemers van adequate informatie voorzien over hun pensioenregelingen. De pensioenkoepels hebben daartoe UPO-modellen ontwikkeld. Het UPO voor actieve deelnemers is wettelijk verankerd. De andere UPO-modellen zijn als ‘best practice’ te beschouwen. Op deze website treft u alle beschikbare UPO-modellen met toelichtingen en handleidingen aan.


Voor wie is de UPO-website bedoeld?

Met deze website verwachten de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars pensioenfondsen, verzekeraars en hun adviseurs van dienst te zijn bij het concretiseren van hun informatieverplichtingen. Leden en aangeslotenen kunnen zich met vragen over de website of de documenten wenden tot de koepel waarbij zij zijn aangesloten.

De website is niet bedoeld voor consumenten. Voor pensioeninformatie kunnen consumenten terecht bij hun pensioenfonds, verzekeraar of adviseur, dan wel op www.pensioenkijker.nl of www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 
UPO-nieuws

26-2-2015
Naar aanleiding van de wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd zijn regelingen op kapitaalbasis ontstaan waarbij de toekomstige opbouw naar pensioenleeftijd 67 is gegaan en de opgebouwde aanspraken op 65 zijn blijven staan.

24-2-2015
De recente aanpassing van de fiscale pensioenrichtleeftijd en het bijbehorende fiscale kader heeft ook gevolgen voor de fiscale ruimte die men in de derde pijler heeft.

18-12-2014
Pensioenfondsen kunnen voor kapitaal- en premieovereenkomsten een gedefinieerde rekenrente hanteren, tenzij de deelnemer volgens de pensioenovereenkomst op pensioendatum de mogelijkheid krijgt om te “shoppen”. Dan moet de voorbeeldrekenrente van 2,2% worden gebruikt.
Toon alle berichten

Actuele UPO-modellen

Wanneer u op een van onderstaande buttons klikt, ziet u de actuele UPO-modellen gerangschikt naar het karakter van de regeling. De pensioenkoepels zullen de modellen zonodig van een update voorzien. 


Actieven
Einde deelneming
Gewezen deelnemers
Ex-partner
Archief

Veelgestelde vragen

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben Q&A's over het UPO 2015 gepubliceerd.
(Zie archief voor oudere Q&A's)

Pensioenuitvoerders kunnen aanvullende vragen richten aan hun koepelorganisatie: de Pensioenfederatie of het Verbond van Verzekeraars.

Deelnemers aan een pensioenregeling kunnen met vragen terecht bij hun pensioenuitvoerder.