Welkom
Welkom op de UPO-website van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten deelnemers van adequate informatie voorzien over hun pensioenregelingen. De pensioenkoepels hebben daartoe UPO-modellen ontwikkeld. Het UPO voor actieve deelnemers is wettelijk verankerd. De andere UPO-modellen zijn als ‘best practice’ te beschouwen. Op deze website treft u alle beschikbare UPO-modellen met toelichtingen en handleidingen aan.

Voor wie is de UPO-website bedoeld?
Met deze website verwachten de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars pensioenfondsen, verzekeraars en hun adviseurs van dienst te zijn bij het concretiseren van hun informatieverplichtingen. Leden en aangeslotenen kunnen zich met vragen over de website of de documenten wenden tot de koepel waarbij zij zijn aangesloten.

De website is niet bedoeld voor consumenten. Voor pensioeninformatie kunnen consumenten terecht bij hun pensioenfonds, verzekeraar of adviseur, dan wel op www.pensioenkijker.nl of www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 
UPO-nieuws

22-8-2014

Wijzigingen in het Witteveenkader worden opgenomen onder het kopje ‘Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?’ (en niet onder ‘Bijzondere omstandigheden’).


31-7-2014
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een document gepubliceerd met antwoorden op mogelijke vragen over het UPO 2014/2015.

25-10-2013
De wijzigingen voor actieven ten opzichte van 2013 zijn minimaal. Wel zijn er mogelijkheden om in het kader van de wijziging van het fiscale kader nieuwe elementen van de regeling mee te nemen in het te bereiken pensioen.
Toon alle berichten

Actuele UPO-modellen

Wanneer u op een van onderstaande buttons klikt, ziet u de actuele UPO-modellen gerangschikt naar het karakter van de regeling. De pensioenkoepels zullen de modellen zonodig van een update voorzien. 


Actieven
Einde deelneming
Gewezen deelnemers
Ex-partner
Archief

Veelgestelde vragen

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben Q&A's over het UPO 2015 gepubliceerd.

De vragen en antwoorden uit eerdere jaren treft u aan in het archief.

Aanvullende vragen kunt u richten aan info@pensioenfederatie.nl en pensioenoverzicht@verzekeraars.nl.