Welkom

Welkom op de UPO-website van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten deelnemers van adequate informatie voorzien over hun pensioenregelingen. De pensioenkoepels hebben daartoe UPO-modellen ontwikkeld. Het UPO voor actieve deelnemers is wettelijk verankerd. De andere UPO-modellen zijn als ‘best practice’ te beschouwen. Op deze website treft u alle beschikbare UPO-modellen met toelichtingen en handleidingen aan.


Voor wie is de UPO-website bedoeld?

Met deze website verwachten de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars pensioenfondsen, verzekeraars en hun adviseurs van dienst te zijn bij het concretiseren van hun informatieverplichtingen. Leden en aangeslotenen kunnen zich met vragen over de website of de documenten wenden tot de koepel waarbij zij zijn aangesloten.

De website is niet bedoeld voor consumenten. Voor pensioeninformatie kunnen consumenten terecht bij hun pensioenfonds, verzekeraar of adviseur, dan wel op www.pensioenkijker.nl of www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 
UPO-nieuws

26-11-2015

Voor de actieven met een nettopensioenregeling zijn de UPO modellen gewijzigd. Op termijn is het wel de bedoeling dat het Pensioenregister het nettopensioen toont.


23-9-2015
De Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars hebben de nieuwe UPO-modellen voor het jaar 2016 voor actieve deelnemers gepubliceerd. Alle andere modellen zijn ongewijzigd gebleven.

26-2-2015
Naar aanleiding van de wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd zijn regelingen op kapitaalbasis ontstaan waarbij de toekomstige opbouw naar pensioenleeftijd 67 is gegaan en de opgebouwde aanspraken op 65 zijn blijven staan.
Toon alle berichten

Actuele UPO-modellen

Wanneer u op een van onderstaande buttons klikt, ziet u de actuele UPO-modellen gerangschikt naar het karakter van de regeling. De pensioenkoepels zullen de modellen zonodig van een update voorzien. 


Actieven
Einde deelneming
Gewezen deelnemers
Ex-partner
Archief

Veelgestelde vragen

Pensioenuitvoerders kunnen hun vragen over de UPO-modellen 2016 richten aan hun koepelorganisatie: de Pensioenfederatie of het Verbond van Verzekeraars. De koepels verzamelen de vragen en publiceren over enige tijd een document met Q&A's.

In het archief staan Q&A's van voorgaande jaren.

Deelnemers aan een pensioenregeling kunnen met vragen terecht bij hun pensioenuitvoerder.